Projekt PREMAC COMPANY S.R.O.
POŘÍZENÍ NOVÉHO CNC SOUSTRUHU je
spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení technologie CNC soustruhu včetně vybraného opčního příslušenství, což povede k přesunu části výroby od externích firem do vlastního výrobního procesu.